Privacyverklaring van het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien, gevestigd aan Torenstraat 39, 5701SH Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Secretariaat: Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien
Torenstraat 39
5701SH Helmond
T: +31 (0)624928170
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.vrijedanstoernooien.nl

Verenigingsgegevens die wij verwerken

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien verwerkt uw verenigingsgegevens doordat u deel uitmaakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de verenigingsgegevens die wij verwerken:

 • Verenigings-/stichtingsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Tijdsduur lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • Toestemming gebruik verenigings-/stichtingsgegevens
 • Toestemming gebruik foto-/filmmateriaal

 
Persoonsgegevens van verenigings-/stichtingsleden die wij verwerken

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien verwerkt de persoonsgegevens van de aangesloten verenigings-/stichtingsleden doordat u deel uitmaakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Roep-, achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Afgiftedatum danspasje
 • Toestemming gebruik persoonsgegevens
 • Toestemming gebruik fotomateriaal
 • Toestemming foto-/filmmateriaal tijdens de danstoernooien


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verenigings-/stichtingsgegevens verwerken

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien verwerkt uw verenigings-/stichtingsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en opnemen in onze administratie.
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren.
 • Informatie verstrekken over verenigingsactiviteiten en relevante nieuwsfeiten.
 • Het aanmaken van een danspasje.
 • Het vaststellen van de categorie-indeling.
 • Het vaststellen van een dansprogramma.
 • Het vermelden van de verenigings-/stichtingsnaam bij de uitslag van het danstoernooi op de website.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van verenigings-/stichtingsleden verwerken

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien verwerkt uw persoonsgegevens verenigings-/stichtingsleden voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een danspasje.
 • Het vaststellen van de categorie-indeling.
 • Het vaststellen van een dansprogramma.
 • Het vermelden van de namen bij de uitslag van het danstoernooi op de website.


Geautomatiseerde besluitvorming

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle verzamelde persoonsgegevens: tot 2 jaar na laatste contact, hierna worden uw volledige gegevens verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken