Samenstelling toernooicommissie:

Tijdens de danssporttoernooien die onder auspiciën van het SVD worden georganiseerd, zullen onderstaande commissieleden namens het SVD aanwezig zijn in de volgende functies:

voorzitterman

 

 

Jurycoördinator : Vacant

 

 

secretarisvrouw

 

 

      Wedstrijdcommissaris : Dhr. Paul van Knegsel

 

 

Bestuurslidman

 

 

Jurycoördinator / presentator : Dhr. Piet van den Putte

 

 

 

Paul van knegselJurycoördinator : Dhr. Paul van Knegsel

 

 

Informatie:

De jurycoördinator verricht hand en spandiensten voor de jury en de wedstrijdcommissaris, controleert de door het SVD uitgegeven danspasjes bij de opmars van het podium met de daadwerkelijk aanwezige dansers en danseressen van een groep, is aanspreekpunt voor de organisator en trainsters van de dan aanwezige verenigingen.

De wedstrijdcommissaris verwerkt de afmeldingen welke op de dag van het danstoernooi binnen komen. Daarnaast wordt het aantal dansende personen vergeleken met het aantal op de categorie-indeling. Indien nodig wordt het programma aangepast, bijvoorbeeld als er een dans uitvalt. De punten welke door de jury zijn gegeven worden genoteerd in een competitiebestand en wordt het dagtotaal bekend gemaakt. Wanneer er eventueel strafpunten moeten worden toegekend volgens het Huishoudelijk Reglement dan worden deze, in overleg met de juryvoorzitters, ook door de wedstrijdcommissaris bekend gemaakt. Tijdens de voorbereiding van het NK worden de 5 hoogste punten uit het competitiebestand van de bezochte danstoernooien meegenomen naar het bestand voor het NK.

Presentator kan door de organisator zelf worden gekozen. Wil de organisator de presentator van het SVD dan kan hiervoor een verzoek worden ingediend.

Samenstelling NK-commissie:

head 659652 1920

 Namens de jury                  : Dhr. Pierre Hendriks

 

Bestuurslidman

 Namens de verenigingen  : Dhr. Piet van den Putte

 

 

Informatie:

Doel van de NK-commissie is om de organisator van het NK bij te staan met adviezen.

Als het SVD-bestuur het NK aan een vereniging heeft toegewezen, welke zich daar voor heeft aangemeld bij het bestuur-SVD neemt de NK-commissie contact op met de organisator.

Tweemaal wordt met de organisator voorafgaande aan het NK alles doorgenomen, zoals het door de organisator te maken draaiboek.

Programma in overleg met het secretariaat SVD loting etc. 

Accommodatie bekijken in overleg.

Alle verenigingen binnen het SVD kunnen altijd contact opnemen met de NK-commissie (via het secretariaat van het SVD), om hoe zich aan te melden om een NK te kunnen organiseren.

Als vereniging kan ook "vooruit" gepland worden wat jaartal betreft, bijvoorbeeld met een jubileumjaar van uw vereniging.

Dit alles volgens het draaiboek van het SVD - NK.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken